سینما و تئاتر

در عکاسی سینما ثبت رویداد های پشت صحنه و گریم هنرپیشه ها و صحنه های ناب یک فیلم است
در عکاسی تئاتر ثبت نطقه اوج داستان و نمایش را در بر می گیرد

برچسب ها: