عکاسی مد و تبلیغات

عکاسی مد و تبلیغات نقش مهمی در معرفی کالا و خدمات داردو همچنین نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد
در اصل کار یک عکاس تبلیغاتی موفق روانشناسی .جامعه شناسی .هنر و فن است

برچسب ها: