عکاسی نجومی

معمولا موضوع آن آسمان .ستاره ها و کهکشانها می باشد
این نوع از عکاسی پیچیدگیهای خاصی دارد و نیاز به ابزار های دقیق و گران قیمت نیاز دارد
همچنین نیاز به علم نجوم و آگاهی در این زمینه است
کاربرد آن به دو صورت علمی و تزیئنی است
لازم به تذکر است که عکاسی علمی و پزشکی و آزمایشگاهی زیر شاخه آن می باشد

برچسب ها: