گرچه وب سایت زیر مجموعه تبلیغات دیجیتال می باشد اما به واسطه آنکه مهمترین بخش آن نیز هست تصمیم بر آن شد تا واحدی جداگانه و مستقل به این مهم بپردازد تا بهترین خدمات ممکنه را به مشتریان خویش عرضه نماییم.


وبسایت ایستا (static)

این نوع از وبسایت که بیشتر برای شرکت ها یا نوعی از وبسایت ها که برای اطلاع رسانی و نیازی به بروزرسانی ندارد استفاده میشود یعنی طوری است که برای ویرایش یا اضافه کردن مطالب نیاز است در کد ها تغییر ایجاد نمود که این کار را فقط یک برنامه نویس میتواند انجام دهد ولی این نوع از وبسایت ها سبک تر و کم هزینه تر است

وبسایت پویا (dynamic)

این نوع از وبسایت بر عکس نوع قبل است یعنی به شما وبسایتی بر مبنای وردپرس تحویل داده میشود که شما میتوانید با آن بدون نیاز به برنامه نویسی در وبسایت خود تغییر ایجاد کنید البته این کار هم نیاز به آموزش و تمرین دارد که پیشنهاد میشود این کار را تمام و کمال به تیم نودید واگذار کنید.