وبسایت پویا (dynamic)

این نوع از وبسایت بر عکس نوع قبل است یعنی به شما وبسایتی بر مبنای وردپرس تحویل داده میشود که شما میتوانید با آن بدون نیاز به برنامه نویسی در وبسایت خود تغییر ایجاد کنید البته این کار هم نیاز به آموزش و تمرین دارد که پیشنهاد میشود این کار را تمام و کمال به تیم نودید واگذار کنید.

برچسب ها: